OUR SERVICES

บริการของเรา

เก็บของไว้ที่คลังสินค้าของเรา

Store your products at our warehouse

จัดเตรียมสินค้าก่อนส่ง

We prepare your orders

จัดส่งตามรูปแบบของคุณ

Select the type of deliveries

HOW WE HELP

ขายของง่าย เราบริการคุณเอง

STORE

ระบบคลัง

คลังที่ได้มาตรฐาน
กล้องวงจรปิด
เก็บสินค้าให้ตรงตามจำนวนในระบบอย่างถูกต้อง
มีการตรวจเช็คที่แม่นยำ, สต็อกตรง
มีกล้องวงจรปิดเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า
เช็คสินค้าง่ายผ่านระบบออนไลน์ คลิก!!
คลังสินค้าได้มาตรฐาน ค่าบริการตามจริงที่คุณเก็บกับเรา
PACK

ระบบแพ็ค

STANDARD PACKING
SPECIAL PACKING

แค่ส่งออเดอร์ผ่านระบบ เราจะจัดเตรียมสินค้า-แพ็ค-ส่งให้ลูกค้า แบบถูกต้องและปลอดภัยต่อสินค้า
เราตรวจสอบสินค้าและแพ็คสินค้าให้ได้คุณภาพ ด้วยมาตรฐาน และใส่ใจในรายละเอียดของสินค้า
รับออเดอร์ตามรอบวันและเวลาที่กำหนดไม่ตกหล่น

SHIPPING

ระบบจัดส่ง

ลงทะเบียนออนไลน์

  ชื่อ-นามสกุล *

  อีเมล์ *

  เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

  ประเภทสินค้า *

  แบรนด์ *

  ประมาณการส่งออเดอร์ขายต่อเดือน *

  ลิงค์ร้านค้า *

  รายละเอียดเพิ่มเติม *

  ลงทะเบียนออนไลน์

   ชื่อ-นามสกุล *

   อีเมล์ *

   เบอร์โทรศัพท์มือถือ *

   ประเภทสินค้า *

   แบรนด์ *

   ประมาณการส่งออเดอร์ขายต่อเดือน *

   ลิงค์ร้านค้า *

   รายละเอียดเพิ่มเติม *

   PNAT Storage Hub

   Order fulfillment services

   Copyright © 2020 PNAT Storage Hub | คลังสินค้า ครบวงจร. All rights reserved.